Δημόσιοι διαγωνισμοί, κοινοπραξίες


 

Η εταιρία μας έχει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα δημοσίων διαγωνισμών.

Έχουμε εκπροσωπήσει πελάτες σε πληθώρα δημόσιων διαγωνισμών, παρέχοντας συμβουλές για το υφιστάμενο Ελληνικό νομικό πλαίσιο και κατά τη διάρκεια των περασμένων πέντε ετών ασχοληθήκαμε ενεργά με τη διαπραγμάτευση και κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων σχετιζόμενων με τα μεγάλα προγράμματα δημοσίων έργων και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μας έχει προσφέρει ουσιαστική βοήθεια σε αλλοδαπούς πελάτες – πέραν της απόκτησης από αυτούς αδειών λειτουργίας – έτσι ώστε να δομήσουν την εταιρική παρουσία τους στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω κοινοπραξιών με Έλληνες συνεταίρους.

Αντιπροσωπευτική απαρίθμηση ζητημάτων δημοσίων συμβάσεων και κοινοπραξιών, που έχουν απασχολήσει την εταιρία μας στη διάρκεια των τελευταίων ετών:


  • Έχουμε υποστηρίξει πολυεθνική εταιρία παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας κατά τη συμμετοχή της: (α) στο διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, (β) στο διαγωνισμό για την παραχώρηση άδειας παροχής μεταφορικών υπηρεσιών τροφοδοσίας αεροσκαφών στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, (γ) στο διαγωνισμό για τη λειτουργία καντινών στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και (δ) στο διαγωνισμό για λειτουργία μπαρ και εστιατορίων στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος.
  • Έχουμε υποστηρίξει κατασκευαστική εταιρία των Η.Π.Α. στη συμμετοχή της για τον διαγωνισμό «Αθήνα 2004».
  • Έχουμε παράσχει υποστήριξη σε εταιρία παρασκευής οπτικών ινών, με ηγετική θέση στη σχετική αγορά, στο διαγωνισμό του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος για τη δημιουργία δικτύου οπτικών ινών μεταξύ Πάτρας και Θεσσαλονίκης.
  • Εκπροσωπήσαμε σε όλες τις φάσεις κορυφαία αλλοδαπή εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχετικό διαγωνισμό του «Αθήνα 2004».
  • Εκπροσωπήσαμε με επιτυχία την εταιρία που παρήγαγε και διένειμε με τεράστια επιτυχία το DVD των Ολυμπιακών Αγώνων «Αθήνα 2004» και εκπροσωπούμε την ίδια εταιρία, όσον αφορά στα δικαιώματα της χειμερινής Ολυμπιάδας Torino 2006.

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved