Φορολογία

 

Η εταιρία μας παρέχει, επίσης, συμβουλευτικές υπηρεσίες επί φορολογικών θεμάτων (παράλληλα με τη γενικότερη ενασχόλησή μας με θέματα εταιρικού δικαίου) με μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα αποφυγής διπλής φορολογίας και συναλλαγματικής νομοθεσίας, καθώς επίσης και σε κάθε φορολογικό θέμα που άπτεται του εταιρικού δικαίου και του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ήδη από το 2004, η εταιρία μας αναπτύσσεται ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο τομέα και για το λόγο αυτό απασχολούμε πλέον μία μόνιμη συνεργάτιδα με εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο. Η εταιρία μας διατηρεί επίσης μόνιμη συνεργασία με εξειδικευμένο φοροτεχνικό σύμβουλο με τεράστια εμπειρία σε θέματα σχέσεων διοίκησης – φορολογουμένων και πολυετή προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα και δραστηριοποιείται πλέον σημαντικά σε όλους τους τομείς φορολογικού δικαίου, διευρύνοντας σταθερά, τόσο την πελατειακή της βάση όσο και, κυρίως, το εύρος και τον αριθμό των υποθέσεων φορολογικής φύσεως που χειρίζεται. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης ήταν η αναγνώριση μας ως μιας από τις «συνιστώμενες» δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα με ειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο από τα εξειδικευμένα έντυπα “Legal 500” , “Tax Directors Handbook” (2009), καθώς και “World Tax 2009” (έκδοση υποστηριζόμενη από την ΚPMG) που κατατάσσει την εταιρία μας μεταξύ των οκτώ κορυφαίων στο χώρο του φορολογικού δικαίου.

Σημαντικά θέματα φορολογικού ενδιαφέροντος που πρόσφατα μας απασχόλησαν ήταν :

  • Η εταιρία μας, ενεργώντας αρχικά για λογαριασμό μιας πολυεθνικής γαλακτοβιομηχανίας και στη συνέχεια μιας πολυεθνικής τηλεπικοινωνιών, έπαιξε επίσης αποφασιστικό ρόλο στην επίλυση όλων των εταιρικών και φορολογικών ζητημάτων, καθώς και στη επιτυχή τακτοποίηση στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της φορολόγησης μεταφοράς μετοχών που συνέβαλαν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τρίτων εταιριών.
  • Η εταιρία μας συμβουλεύει σε λογιστικές – φοροτεχνικές συναλλαγές. Συμβουλέψαμε κατά τη διάρκεια του έτους μεγάλο αριθμό ιδιωτών καθώς επίσης και σε θέματα που άπτονται του φορολογικού δικαίου των δικαιωμάτων που πληρώνονται σε επαγγελματίες καλλιτέχνες και παραγωγούς. Παρείχαμε νομική αρωγή σε πελάτη μας σχετικά με την τη φορολογική τακτοποίηση των εσόδων που προήλθαν από την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων DVD/ Video των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου 2008 στα πλαίσια της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολόγησης σε Ελλάδα και Κίνα. Τέλος, εκπροσωπήσαμε μεγάλη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων σε συμβιβασμό της με το Δήμο Αθηναίων σχετικά με την επιβολή δημοτικών τελών και σε εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων.
  • Παρέχουμε επίσης νομικές συμβουλές σε τακτική βάση επί φορολογικών θεμάτων σε όλους τους εταιρικούς πελάτες μας.

 

 

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved