Εργατικό δίκαιο


 

Η εταιρία μας παρέχει τακτικά συμβουλές σε ζητήματα Ελληνικού εργατικού δικαίου και γενικότερα εργασιακών σχέσεων και εκπροσωπεί ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων σε σχέση με θέματα εργατικού δικαίου, έναν ολοένα αυξανόμενο κύκλο νομικών, κυρίως, αλλά και φυσικών προσώπων. Το γραφείο μας παρέχει τακτικά συμβουλές σε σημαντικότατους πολυεθνικούς ομίλους εταιριών κυρίως σε θέματα ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης του εργατικού τους δυναμικού, αλλά και σε ιδιώτες (κυρίως στελέχη επιχειρήσεων) για θέματα εργατικών διαφορών.

Το εξειδικευμένο νομικό έντυπο “Legal 500” κάνει ιδιαίτερη αναφορά σε εμάς: «Η Εταιρία έχει τεράστια πρακτική εμπειρία στα θέματα εργατικού δικαίου και συμβουλεύει εγχώριους αλλά και ξένους πελάτες. Υπό την καθοδήγηση του Κρίτωνα Μεταξόπουλου, η εταιρία έχει αποκτήσει ένα εντυπωσιακό φάσμα πολυεθνικών πελατών και είναι ιδιαίτερα γνωστή για την εμπειρία της σε θέματα απασχόλησης.

Μερικά από τα θέματα που πρόσφατα μας απασχόλησαν είναι:

  • Η παρακολούθηση και ο χειρισμός όλων εν γένει των εργατικών θεμάτων για λογαριασμό πολυεθνικών ή εγχώριων εταιριών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλοδαπή πολυεθνική γαλακτοκομική εταιρία, η δεύτερη σε μέγεθος πολυεθνική εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, η μεγαλύτερη σε όγκο πωλήσεων πολυεθνική εταιρία πώλησης φορητών υπολογιστών και πρόσφατα μία από τις κορυφαίες πολυεθνικές αεροπορικές εταιρίες.
  • Η υποστήριξη πολυεθνικών εταιριών αναφορικά με τη νομοθεσία για τη μεταβολή του προσώπου του εργοδότη (δηλαδή πληροφορίες και συμβουλές σε περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβασης ή συνέχισης επιχειρήσεως από νέο εργοδότη), για εξαγορές, συγχωνεύσεις και άλλες μορφές ανασυγκρότησης επιχειρήσεων.
  • Η υποστήριξη πολυεθνικής εταιρίας αναφορικά με την εφαρμογή των γενικών αρχών περί εταιρικής διακυβέρνησης και ηθικής των συναλλαγών στις εταιρίες και γενικότερα, αναφορικά με κώδικες δεοντολογίας προς τους εργαζομένους.
  • Τη συμβιβαστική επίλυση εργατικής διαφοράς μεταξύ μεγάλης βιομηχανίας τροφίμων και διευθυντικού της στελέχους, το οποίο εκπροσωπούσε η εταιρία μας, με καταβολή στον πελάτη μας υψηλότατης αποζημίωσης για τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης (πολλοί δε υποστηρίζουν πως είναι η μεγαλύτερη αποζημίωση που δόθηκε ποτέ στην Ελλάδα).

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved