Αστικό Δίκαιο – Ιδιωτική πελατεία


 

Φιλοσοφία μας είναι ότι η σε βάθος γνώση και κατανόηση του Ελληνικού Αστικού Κώδικα αποτελεί το πιο ουσιαστικό εχέγγυο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε είδους «εμπορικών συναλλαγών» και ιδιαίτερα όσον αφορά στους νέους τομείς επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, ως προς τους οποίους δεν υφίσταται ακόμη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση. Στους νέους αυτούς τομείς, οι αρχές του Αστικού Δικαίου εφαρμόζονται αναλογικά και έτσι μόνο η ουσιαστική γνώση των γενικών αρχών μπορεί πραγματικά να οδηγήσει στην παροχή των καλύτερων δυνατών συμβουλών για κάθε «νέο» νομικό ζήτημα που ανακύπτει.

Σταθερή απόφασή μας, παρά τη διεύρυνση και την ανάπτυξή μας σε νέους τομείς δικαίου, που είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντικότατη διεύρυνση της πελατειακής μας βάσης, αλλά και του «μεγέθους» των πελατών μας, ήταν η διατήρηση των στενών δεσμών και της ίδιας φιλοσοφίας που διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις με πλήθος ιδιωτών, «παραδοσιακών» από ετών πελατών της «αρχικής» περιόδου του γραφείου μας.
Η ιδιωτική αυτή πελατεία αποτελεί, χρόνια τώρα, έναν από τους στυλοβάτες της εταιρίας μας, που έχει συμβάλει αποφασιστικά στην επέκταση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας.

Αποτέλεσμα αυτή της φιλοσοφίας, σε συνδυασμό και με την ευελιξία που μας επιτρέπει το σχετικά «μικρό» σχήμα μας, καθώς και η μεγάλη εμπειρία μας στο συντονισμό πολυμελών ομάδων συναδέλφων, είναι να εκπροσωπούμε πλέον συχνά άτυπες «ομάδες ιδιωτών» με κοινά συμφέροντα  (π.χ. στο χώρο της δημόσιας εκτέλεσης μουσικών έργων) αναλαμβάνοντας την από κοινού εκπροσώπησή τους (με σημαντικότατη μείωση του κόστους) είτε μόνοι μας, είτε σε συνεργασία με άλλους δικηγόρους εκπροσώπους μελών της «ομάδας».

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved