Πνευματική & Βιομηχανική Ιδιοκτησία, Δίκαιο ΜΜΕ & Βιομηχανίας του Θεάματος

 

Η εταιρία μας έχει σημαντική εμπειρία στο δίκαιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνιών, σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων και άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε επίπεδο συμβουλευτικής, όσο και σε επίπεδο μαχόμενης δικηγορίας.

Εκπροσωπούμε έναν ευρύτατο κύκλο Ελληνικών και αλλοδαπών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, όσον αφορά σε θέματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεργαζόμαστε συχνά με  Ελληνικούς και αλλοδαπούς Οργανισμούς Προστασίας/Διαχείρισης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Η εταιρία μας εκπροσωπεί, επίσης, κορυφαίους Έλληνες και αλλοδαπούς εκδότες, παραγωγούς, διανομείς ταινιών, αλλά και δύο Ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μόνιμη βάση.

Τα εξειδικευμένα έντυπα "European Legal 500" και "Which lawyer" αξιολογούν την εταιρία μας ως κορυφαία στην Ελλάδα σε θέματα δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τον Κρίτωνα Μεταξόπουλο ως κορυφαίο Έλληνα δικηγόρο πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σημαντικές υποθέσεις που χειρίστηκε η Εταιρία μας στον τομέα αυτό (case studies).

 1. Η εταιρία μας εκπροσώπησε ανεξάρτητη ελληνική δισκογραφική εταιρία σε διένεξή της με πολυεθνική δισκογραφική εταιρία, που αφορούσε το - σε παγκόσμιο επίπεδο - δικαίωμα εκμετάλλευσης των ζωντανών ηχογραφήσεων της Μαρίας Κάλλας. Ως αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δικαστικές και εξωδικαστικές ενέργειες – συντονιζόμενες και διευθυνόμενες από το γραφείο μας – στην Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία κ.ο.κ., η αλλοδαπή πολυεθνική έχει πλέον αναγνωρίσει την εταιρία που εκπροσωπήσαμε ως τη μοναδική δικαιούχο των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των ζωντανών ηχογραφήσεων της Μαρίας Κάλλας και το 2002 υπεγράφη σχετική σύμβαση συνεργασίας μεταξύ τους.
 2. Παρείχαμε νομική καθοδήγηση σε ένα από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, το οποίο απευθύνθηκε σε εμάς για νομική συμβουλή σχετικά με την παραγωγή μερικών επεισοδίων μίας σειράς “reality” στην Ελλάδα. Ο βασικός στόχος ήταν η προσαρμογή στο ελληνικό δίκαιο των συμβάσεων εμπιστευτικότητας που υπεγράφησαν από τους συμμετέχοντες και την ομάδα των τεχνικών, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα συνταγματικά δικαιώματα της προσωπικότητας, της ιδιωτικής ζωής, καθώς και τους ειδικούς νόμους που διέπουν τα ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
 3. Ενεργούμε ως νομικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι στρατηγικής και δικαστικοί πληρεξούσιοι ενός μικρού -αλλά αποφασιστικού- αριθμού ιδιοκτητών καταστημάτων στη διαμάχη τους με τους Ελληνικούς Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων σχετικά με την καταβολή εύλογης αμοιβής για συγγενικά δικαιώματα, την οποία οι Οργανισμοί αυτοί αξιώνουν για τη ραδιοφωνική μετάδοση έργων τους σε εμπορικά καταστήματα.
 4. Η εταιρία μας εκπροσωπεί επίσης, με σημαντικές επιτυχίες σε δικαστηριακό επίπεδο, δύο μεγάλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι οποίοι αμφισβητούν στο ίδιο ως άνω πλαίσιο το δικαίωμα των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης Συγγενικών Δικαιωμάτων να εισπράττουν εύλογη αμοιβή κυρίως για αμερικανικά και άλλα μη εκπροσωπούμενα από τους ΟΣΔ έργα και δικαιούχους. Το Πρωτοδικείο Αθηνών με απόφαση του έχει υιοθετήσει την νομική άποψη της εταιρίας μας.
 5. Η εταιρία μας, ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της ελληνικής “Εταιρίας Προστασίας Οπτικοακουστικών Έργων” (ΕΠΟΕ) και την εκπροσωπεί δικαστικά, από την ίδρυσή της (1982), σε περισσότερες από πενήντα υποθέσεις κλοπής πνευματικής ιδιοκτησίας ετησίως (πειρατεία DVD, παράνομες τηλεοπτικές εκπομπές, δημόσια εκτέλεση χωρίς άδεια κλπ) ενεργώντας εκ μέρους των μελών της ΕΠΟΕ, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο παραγωγής ταινιών (MPA), ελληνικοί τηλεοπτικοί σταθμοί και διανομείς οπτικοακουστικών έργων.
 6. Εκπροσωπήσαμε εταιρία παραγωγής λογισμικού διεθνούς εμβέλειας σε μια μεγάλη υπόθεση παραβίασης πνευματικής ιδιοκτησίας προγράμματος ,το οποίο χρησιμοποιείται στην βιομηχανία κυρίως για στρατιωτικό, αεροναυπηγικό και μηχανικό σχεδιασμό. Μετά από χρόνια ερευνών, η Scotland Yard εντόπισε στην Ελλάδα τους εγκεφάλους της διευρωπαϊκής παράνομης εμπορικής διακίνησης. Η εταιρία μας, σε στενή συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές, έφερε εις πέρας το δύσκολο εγχείρημα του εντοπισμού και στη συνέχεια σύλληψης από τις αρμόδιες αρχές των υπευθύνων για το παράνομο κύκλωμα. Το Πλημμελειοδικείο έκρινε σε πρώτο βαθμό την υπόθεση και δίκασε τον εναγόμενο και κύριο προμηθευτή του προγράμματος στην Ελλάδα σε 6ετή φυλάκιση και χρηματική ποινή 20.000 ευρώ. Η ως άνω απόφαση συνιστά σημαντική εξέλιξη καθότι, παρά το γεγονός ότι ο εναγόμενος είχε λευκό ποινικό μητρώο, το δικαστήριο δεν το έλαβε υπόψη υπέρ του εναγομένου μη δίνοντας του το δικαίωμα προσφυγής για έφεση με αποτέλεσμα την άμεση φυλάκιση του.
 7. Η εταιρία μας είναι νομικός σύμβουλος δύο ελληνικών εταιριών παραγωγής DVD , εναντίον των οποίων έγινε αγωγή –για πρώτη φορά στην Ελλάδα- από εταιρία του εξωτερικού που ισχυρίζεται ότι κατέχει τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής θα έχει τεράστια επίπτωση στην αγορά καθότι η ενάγουσα αξιώνει αμοιβή αξίας εκατομμυρίων ευρώ από κάθε παραγωγό. Η στρατηγική μας βασίστηκε στην ουσιαστική εξέταση του δικαιώματος ευρεσιτεχνίας του δικαιούχου σε συνδυασμό με την εγκυρότητα και την νομιμότητα στο πλαίσιο του ελληνικού δικαίου ευρεσιτεχνίας καθώς και την πραγματική χρήση τους στην παραγωγική διαδικασία. Η εκδίκαση της υπόθεσης αυτής έλαβε χώρα το 2009 όπου λήφθηκε μια πολύ ευνοϊκή απόφαση για τους πελάτες μας, βάσει της οποίας το Δικαστήριο αποδέχεται τους νομικούς μας ισχυρισμούς περί έλλειψης των στοιχείων που αποδεικνύουν την «καινοτομία» και το «εφευρετικό βήμα». Το Δικαστήριο διέταξε ειδική γνωμοδότηση προκειμένου να διερευνηθεί εάν όντως η επίδικη τεχνολογία ήταν εφευρετική ή μια απλή βελτίωση της προϋπάρχουσας και ευρέως γνωστής τεχνολογίας. Επιπλέον η εταιρία μας κατευθύνει την υπεράσπισή ενός εκ των παραγωγών DVD ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων κατά αγωγής ευρεσιτεχνίας που υπέβαλε μια διεθνής κοινοπραξία διπλωματούχων ευρεσιτεχνίας.
 8. Εκπροσωπούμε επίσης μια γνωστή ιταλική εταιρία ένδυσης η οποία βρίσκεται σε αντιδικία με ελληνική εταιρία που κατασκευάζει, παράγει και διανέμει παράνομα στην ελληνική αγορά απομιμήσεις με το λογότυπο της ιταλικής εταιρίας. Τον Ιούλιο του 2009 πετύχαμε με την αρωγή των αστυνομικών και δικαστικών αρχών την επιδρομή στις εγκαταστάσεις της εταιρίας και τη κατάσχεση όλων των απομιμήσεων που έφεραν το λογότυπο της ιταλικής εταιρίας.
 9. Η εταιρία μας εκπροσωπεί ένα μεγάλο ιταλικό εκδοτικό οίκο στην εκδίκαση υπόθεσης σχετικά με την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων που αφορούν ποδοσφαιρικές ομάδες διεθνούς εμβέλειας.
 10. Η εταιρία μας εκπροσώπησε νομικά τα αμερικανικά στούντιο και τις ελληνικές εταιρίες διανομής των ταινιών «Αλέξανδρος» και “Da Vinci Code” (Oliver Stone) στην ελληνική κινηματογραφική αγορά. Και στις δύο περιπτώσεις εκκλησιαστικές οργανώσεις και Έλληνες πολίτες ζητούσαν την απαγόρευση δημόσιας προβολής στις κινηματογραφικές αίθουσες για «ιστορικούς και θρησκευτικούς» λόγους. Αναλάβαμε το συνολικό χειρισμό και των δύο υποθέσεων. Τα ελληνικά Δικαστήρια απέρριψαν εξολοκλήρου το αίτημα λήψης ασφαλιστικών μέτρων των αιτούντων και στις δύο υποθέσεις.
 11. Στα πλαίσια τριετούς διαπραγμάτευσης με την ΑΕΠΙ, η εταιρία μας εκπροσώπησε όλες τις μεγάλες εταιρίες διανομής σχετικά με την πληρωμή των πνευματικών δικαιωμάτων μηχανικής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου έργων μελών της ΑΕΠΙ (συνθέτες και στιχουργούς). Οι διαπραγματεύσεις επέφεραν ευνοϊκά αποτελέσματα για τις εταιρίες διανομής καθότι οι συμβάσεις υπεγράφησαν με τους πιο ευνοϊκούς όρους.
 12. Η εμπειρία μας στον τομέα των σημάτων και των πατεντών έχει αυξηθεί καθώς παρέχουμε νομική συμβουλή σχετικά με το δίκαιο σημάτων σε μεγάλο αριθμό ξένων και Ελλήνων πελατών για καταθέσεις σημάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε Ελλάδα και Ε.Ε.

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved