Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο / Δίκαιο Ανταγωνισμού

 

Κάθε συμβουλή, η οποία παρέχεται αναφορικά με συναλλαγές στην Ελλάδα, δεν δίνεται μόνο υπό το πρίσμα του εγχώριου εφαρμοστέου δικαίου, αλλά και σε συνάρτηση με τους εφαρμοστέους κανόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου με τη βοήθεια και συνεργασία του κεντρικού συντονιστικού γραφείου της TELFA στις Βρυξέλλες, που εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στα εκάστοτε αρμόδια Όργανα και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εταιρία μας ενεργεί συμβουλευτικά σε σχέση με μία διαρκώς αυξανόμενη πελατεία επί θεμάτων δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά στο δίκαιο του ανταγωνισμού, την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών και τις διαδικασίες anti – dumping.

  • Πρόσφατα, εκπροσωπήσαμε περισσότερους από χίλιους Έλληνες δημιουργούς στην παρέμβασή τους ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αντιδικία μεταξύ έξι άλλων Ελλήνων δημιουργών και του κοινού τους οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης σε μία μακρότατη διαδικασία που οδήγησε σε ριζικές ανακατατάξεις και αλλαγές στη σχέση Ελλήνων δημιουργών και Ο.Σ.Δ. και αφορούσε σε πολυπλοκότατα ζητήματα δικαίου ανταγωνισμού και πνευματικής ιδιοκτησίας.
  • Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχετικής «διαχείρισης κρίσης» εκπροσωπήσαμε την τρίτη σε μέγεθος Ελληνική γαλακτοβιομηχανία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την απόπειρα «επιθετικής» εξαγοράς της από την πρώτη σε μέγεθος εταιρία του ίδιου κλάδου, η οποία κλιμακώθηκε  με καταγγελίες και υπομνήματα στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  • Η εταιρία μας εκπροσωπεί επίσημο αντιπρόσωπο αυτοκινήτων στην διαμάχη του με τον εισαγωγέα αυτοκινήτων, μεγάλης ιαπωνικής βιομηχανίας και χειρίζεται την υπόθεση σε επίπεδο αστικού αλλά και κοινοτικού δικαίου. Πέραν της λήξης της σύμβασης διανομής εκκρεμούν δυο ακόμα αστικές διαφορές ενώπιον των δικαστηρίων : πράξη ακύρωσης της λήξης σύμβασης διανομής του διανομέα εναντίον του εισαγωγέα και μια καταγγελία για αθέμιτο ανταγωνισμό και παραβίασης σήματος του εισαγωγέα εις βάρος του διανομέα. Ταυτόχρονα καταγγείλαμε τον εισαγωγέα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβίαση του Κανονισμού 1400/2002 δηλαδή την αυτοκινητιστική αίρεση. Η καταγγελία δεν αφορά μόνο στη λήψη σύμβασης διανομής αλλά και σε αρκετές εμπορικές πρακτικές του εισαγωγέα σχετικά με το δίκτυο διανομής.
  • Με μεγάλη επιτυχία εκπροσωπούμε ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους ψυχαγωγίας και συγκεκριμένα το δίκτυο διανομής του ομίλου στην διαμάχη με ιδιοκτήτη πολυκινηματογράφων, ο οποίος κατήγγειλε τον πελάτη μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ,διότι ο τελευταίος δεν του παραχώρησε κόπιες για προβολή ταινιών παρά τις παραχώρησε σε καταλληλότερους πολυκινηματογράφους ιδιοκτησίας του. Η άρνηση του καθώς και το σύστημα διανομής θεωρήθηκε νόμιμο από την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  • Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η εταιρία μας εμπλέκεται σε μια μεγάλης σημασίας υπόθεση δήθεν παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μια διεθνούς εταιρίας. Κατά την άποψη μας ο υποτιθέμενος δικαιούχος έχει καταχραστεί την δεσπόζουσα θέση με την επιβολή υπερβολικών και παράλογων ποσοστών , προβαίνοντας σε άδικες και παράνομες πρακτικές. Τέτοιου είδους πρακτικές αντίκεινται στο πνεύμα του κοινοτικού δικαίου γι’ αυτό υποβάλλαμε καταγγελία ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού όπου και εξετάζεται. Σε ευρωπαϊκό επίσης επίπεδο κάναμε μήνυση κατά της ίδιας εταιρίας για παραβίαση κοινοτικού δικαίου ενώπιων της ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού στα πλαίσια της Διεθνούς Ένωσης Αναπαραγωγών Οπτικών δίσκων, μέλος της οποίας είναι πελάτης μας.
  • Η εταιρία μας συμβούλεψε μια διεθνή εταιρία παραγωγής αλκοολούχων ποτών σχετικά με πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού από ανταγωνιστή με ηγετική θέση στην αγορά αλκοολούχων ποτών.
  • Στο παρελθόν υποστηρίξαμε μια πολυεθνική εταιρία catering στη συμμετοχή της σε α) διαγωνισμό για την απόκτησης άδειας λειτουργίας παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας σε αεροσκάφη στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» , β) διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς τροφοδοσίας στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» γ) σε διαγωνισμό για την λειτουργία καντίνων εντός του ως άνω αεροδρομίου και δ) σε διαγωνισμό για τη λειτουργία μπαρ και εστιατορίων στο «Ελ. Βενιζέλος». Η εταιρία μας παρείχε νομική υποστήριξη στον ίδιο πελάτη σχετικά με την διαδικασία πώλησης των παλαιών εγκαταστάσεων και αγοράς γης προκειμένου να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις τροφοδοσίας έκτασης 10 στρεμμάτων. Ο κ. Κρίτων Μεταξόπουλος συμβούλεψε τον ίδιο πολυεθνικό όμιλο σχετικά με την απόκτηση και κατασκευή εγκαταστάσεων τροφοδοσίας σε Ιταλία, Ρουμανία και σε χώρες π. ΕΣΣΔ. Ο κ. Μεταξόπουλος για πολλά χρόνια συμβούλευε όμιλο Ελλήνων Κ

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved