Δικαστηριακή Εκπροσώπηση & Διαιτησία


 

Σημαντικές υποθέσεις που χειρίζεται η εταιρία μας:

  1. Σχεδιάσαμε την στρατηγική και συντονίσαμε ομάδα δικηγόρων σε επτά διαφορετικές χώρες (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και πρώην Σοβιετική Ένωση) μίας ιδιαίτερα περίπλοκης υπόθεσης διασυνοριακής δικαστικής διαμάχης/διαιτησίας σχετικής με διεθνή εταιρική απάτη και ξέπλυμα χρήματος δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έλαβε διεθνείς διαστάσεις και απασχόλησε έντονα τις Ιταλικές διωκτικές αρχές. Η υπόθεση έκλεισε με επιτυχία κατά τη δεύτερη εβδομάδα της δίκης σε βάση συμβιβαστικής συμφωνίας που επετεύχθην μεταξύ των αντιδίκων.
  2. Εκπροσωπήσαμε στο παρελθόν αλλοδαπό Όμιλο Εταιριών -τόσο ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων, όσο και σε διαδικασία διαιτησίας ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC) στη Γενεύη– κατά το χειρισμό της διαφοράς του με το Ελληνικό Δημόσιο, αναφορικά με εξαγορά εταιρίας του δημοσίου τομέα που, μετά από πολυετείς δικαστικούς και εξώδικους κανόνες, έληξε συμβιβαστικά με την καταβολή ποσού 18.500.000 δολαρίων προς τον πελάτη μας από 100% ελεγχόμενη από το Ελληνικό Δημόσιο εταιρία.
  3. Εκπροσωπήσαμε τον Οργανισμό προστασίας απεσταγμένων οινοπνευματωδών ποτών στην Αμερική και καταστήσαμε εφικτή τη διαγραφή ενός σήματος που είχε προγενέστερα καταχωρηθεί στην Ελλάδα από τρίτο πρόσωπο χωρίς άδεια.
  4. Η εταιρία μας ανέλαβε την υπεράσπιση ενός από τους μεγαλύτερους προμηθευτές εκτρεφόμενων ζώων της Ευρώπης εναντίον αγωγής ύψους 5.2 εκατ. ευρώ που ήγειραν εναντίον του Έλληνες εκτροφείς σχετικά με την πώληση βοοειδών, εξαιτίας δήθεν μόλυνσής τους από μεταδοτική θανατηφόρο νόσο. Το αίτημα των εκτροφέων απερρίφθη από το Ελληνικό Πρωτοδικείο, το οποίο κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο, αποδεχόμενο έτσι σχετική μας ένσταση περί ελλείψεως δικαιοδοσίας των ελληνικών Δικαστηρίων βάσει του Κανονισμού 44/2001. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Αρείου Πάγου.
  5. Η εταιρία μας εκπροσωπεί μια μεγάλη ιταλική εταιρία λογισμικού σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν μεγάλο δημόσιο έργο. Η ιταλική εταιρία συμμετείχε σε κοινοπραξία με ελληνική εταιρία για την εκτέλεση δημοσίου έργου για λογαριασμό του ΙΚΑ αξίας 5 εκ. ευρώ. Η ελληνική εταιρία απέτυχε να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της και δεν κατέβαλε στην ιταλική εταιρία την αντιμισθία για την εκτέλεση των έργων. Την ίδια στιγμή η κοινοπραξία απέτυχε να εξοφλήσει μέρος της ανταμοιβής στους υπεργολάβους. Ο πελάτης μας, η ιταλική εταιρία, κέρδισε σε πρώτο βαθμό την υπόθεση κατά της ελληνικής εταιρίας, του διοικητή της κοινοπραξίας καθώς και τις αξιώσεις μιας εκ των υπεργολάβων εταιριών.
  6. Εκπροσωπήσαμε Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων σε διαφορές που σχετίζονται με το διαγωνισμό για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών που χρηματοδοτούνται με κοινοτικά κονδύλια.
  7. Η εταιρία μας εκπροσωπεί στην Ελλάδα μια σημαντική Δανική εταιρία και χειρίζεται υποθέσεις εξόφλησης χρεών στην Ελλάδα όπως επίσης και ζητήματα που άπτονται του πτωχευτικού δικαίου.
  8. Εκπροσωπούμε επίσης εταιρία διανομής αυτοκινήτων σε διαφορά της με τον εισαγωγέα – κεντρικό διανομέα στην Ελλάδα μεγάλης ιαπωνικής εταιρίας αυτοκινήτων. Η διαιτησία ξεκίνησε στη βάση της ακύρωσης της σύμβασης αντιπροσωπείας. Η αγωγή ενώπιον του δικαστηρίου έχει κατατεθεί ζητώντας την ακύρωση της εν λόγω καταγγελίας λόγω της παραβίασης της συμβατικής συμφωνηθείσας μορφής καταγγελίας, Η ακρόαση της υπόθεσης ξεκίνησε το Ιούνιο του 2009 και η έκδοση της απόφασης εκκρεμεί. Ταυτόχρονα εκπροσωπούμε τον πελάτη μας και σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων από τον Έλληνα κεντρικό διανομέα, στη βάση υποτιθέμενων πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού κατόπιν της ακύρωσης της σύμβασης διανομής. Κερδίσαμε τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία σαν στόχο είχαν την απομάκρυνση όλων των επιγραφών που ανέφεραν τον κατασκευαστή των αυτοκινήτων στις εγκαταστάσεις του πελάτη μας.
  9. Η εταιρία μας σε συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο Norton Rose (νομικοί σύμβουλοι σε αγγλικό δίκαιο) εκπροσώπησε μια εταιρία διανομής DVD σε αντιδικία ενώπιον των βρετανικών δικαστηρίων με μια διεθνή εταιρία παραγωγής ταινιών, σχετικά με δικαιώματα που υποτίθεται ανακύπτουν κατόπιν της λήξης της σύμβασης διανομής.

 

 

 
                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved