Από το 2004 το ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ και της ΜΑΚΡΙΝΑΣ Ν. ΣΑΡΑΦΗ καλύπτει με απόλυτη επιτυχία, εχεμύθεια και ταχύτητα τις ανάγκες των εντολέων του στους κλάδους αστικού, εμπορικού, εργατικού, διοικητικού και ποινικού δικαίου από πλευράς συμβουλευτικής και παραστασιακής (δικαστηριακής) δικηγορίας.

Το γραφείο έχει ιδρυθεί και λειτουργεί υπό την αγαστή συνεργασία του πτυχιούχου της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ και της πτυχιούχου της Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, ΜΑΚΡΙΝΑΣ Ν. ΣΑΡΑΦΗ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ ΕΦΕΤΑΙΣ, κατόχου μεταπτυχιακού διπλώματος Α.Π.Θ. στο εμπορικό – τραπεζικό δίκαιο

Έχει την έδρα του μέσα στην πόλη της Καβάλας, επί της οδού Φιλελλήνων 2.  

Η τακτική του γραφείου συνίσταται στο συνδυασμό υψηλού επιπέδου επαγγελματικής νομικής κάλυψης, διατήρησης εξατομικευμένης προσέγγισης των προς κάλυψη ζητημάτων με παράλληλη διαρκή επαφή με τους εντολείς, συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεών τους καθώς και έγκαιρο προσδιορισμό της επαγγελματικής αμοιβής.

Η οργάνωση του γραφείου σε σύγχρονη τεχνολογική βάση σε διάφορες δομές επιτρέπει τη διασφάλιση ταχείας επικοινωνίας και ανά πάσα στιγμή πληροφόρησης του εντολέα σχετικά με την υπόθεση που τον ενδιαφέρει.

Η συνεργασία μας με δικηγορικά γραφεία στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελληνικής επικράτειας και της αλλοδαπής επιτρέπουν τη διασφάλιση της νομικής κάλυψης ημεδαπής αλλά και διεθνούς εμβελείας ζητημάτων.

Μόνιμη είναι η μέριμνά μας για την παροχή υπηρεσιών κατά τρόπο πλήρως αντιληπτό από τον εντολέα, για την ανάληψη νομικής κάλυψης υποθέσεων τις ανάγκες των οποίων διαθέτουμε τη γνώση και την επάρκεια να τις αντιμετωπίσουμε και για τη συνεργασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες ό, που τούτο απαιτείται.
Η φιλοσοφία του γραφείου μας επικεντρώνεται στον άνθρωπο, τον οποίο καθιστούμε «συνεργάτη» μας. Άλλωστε, οι «συνεργάτες» μας αποτελούν το θεμέλιο του γραφείου και μας γεμίζουν με όρεξη για την συνέχεια ……………..   

                                                      Copyright © 2009 cicero.gr All Rights Reserved